QUARTIERmakers
 
 

Quartiermakers in alle fasen van projectontwikkeling

Projectontwikkeling kent een aantal fasen Quartiermakers heeft in iedere fase zijn functie.

Voorselectie van de locaties

Met bovenstaande punten in het achterhoofd is Quartiermakers continue op zoek naar locaties die ligt niet direct voor de hand liggen, maar dankzij de innovatieve manier van ontwikkelen door kwartiermakers toch mogelijk geschikt zijn voor bouw van woningen.
Als een locatie gevonden is maken wij met behulp van een aantal gestandaardiseerde analyses en componenten een onderzoek of bouwen op de locatie ook financieel haalbaar is. 

Dankzij onze uitgangspunten is een eerste selectie en beoordeling snel te doen. In overleg met onze makelaar maakt de stedenbouwkundige een schetsplan voor het gebruik van de locatie. Met behulp van onze interne STIKO schatten wij heel snel de kostprijs per woning. 

Onze makelaar-taxateur bepaald vervolgens de verwachte opbrengstwaarde van het resultaat en controleert of de geschatte bouwkosten reëel zijn.
Indien dit vooronderzoek positief uitvalt wordt de vervolgstap genomen.

Initiatieffase

Indien besloten wordt het project een stap verder te brengen wordt een uitgebreid marktonderzoek gedaan naar de locatie. Wij inventariseren of en hoe parkeren in de omgeving opgelost kan worden, doen nader onderzoek of een bestemmingsplanwijziging een reële optie is. Dit alles mondt uit in een overzichtelijk projectinitiatief voorstel wat gedeeld wordt met de opdrachtgever, vervolgens wordt deze fase met de grondeigenaar verder afgerond.

Wijziging bestemmingsplan

In de meeste gevallen zal een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. In samenwerking met de grondeigenaar wordt overleg gepleegd met de gemeente over de mogelijkheden voor wijziging bestemmingsplan en de te volgen procedure.

Vergunningsaanvraag

Als het bestemmingsplan gewijzigd is en bouw op de locatie toegestaan is zoeken wij naar een of meerdere partijen die dit project samen met ons wil oppakken. Dit zou een projectontwikkelaar kunnen zijn, het zou een pensioenfonds of andere geldverstrekker kunnen zijn of een (zelf-ontwikkelende) aannemer.

Samen met deze partij wordt het project succesvol afgerond.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map