QUARTIERmakers
 
 

Quartiermakers is gespecialiseerd in (het ondersteunen van ontwikkelaars) bij het vinden en ontwikkelen van binnenstedelijke inpassingsplanlocaties.

Ons uitgangspunt

Quartiermakers is een organisatie die zich richt op het vinden en voorbereiden van locaties voor de bouw van nieuwe woningen. Bij alle projecten hebben we 3 zeer belangrijke uitgangspunten: Architectuur en stedenbouw, het milieu ofwel groen en standaardisatie van de bouw  

Architectuur en stedenbouw

Uitgangspunt is dat iedere binnenstedelijke locatie een op de locatie passende woonoplossing verdient. Dat wil zeggen dat voor iedere locatie die wij willen ontwikkelen in samenspraak met de gemeente en welstand gekeken wordt wat stedenbouwkundig de beste oplossing is voor die locatie. De voor geselecteerde bouwsystemen bieden een enorme flexibiliteit in vormgeving formaat, afwerking en look-and-feel zodat dit ook zonder problemen geïmplementeerd kan worden.

Het milieu ofwel groen

Door het milieu als uitgangspunt te nemen – en niet gedurende het proces pas mee te implementeren - worden er van tevoren keuzes gemaakt die wellicht niet de financieel meest aantrekkelijke keuzes zijn, maar wel het beste voor de natuur zijn. Voorbeelden van deze standaard keuze zijn aluminium of kunststof kozijnen met triple glas, standaard sedum daken, groene tuinen zonder bestrating, minimalisering van verkeersstromen tijdens de bouw, extra geïsoleerde muren, extra goed geïsoleerde daken, regenwateropvang en onderhoudsarme materialen aan de buitenzijde. Maar ook minimalisering van de verwarmingsbehoefte door juiste materiaalgebruik, beperkte roering van de grond bij de bouw en streven naar 100% recyclebare materialen.

standaardisatie van de bouw

De bouw in Nederland is nog zeer ambachtelijk georganiseerd. Gevolg hiervan is onder andere dat kleine projecten moeilijk financieel haalbaar zijn en dat het wiel op de bouwplaats iedere keer opnieuw uitgevonden wordt. Door zoveel mogelijk uit te gaan van standaard componenten en fabrieksmatige bouw kan een enorme complexiteit reductie gerealiseerd worden. Hierdoor kan op locaties waar met standaard bouw geen nieuwe bebouwing mogelijk is wellicht toch nieuwe woningen gerealiseerd worden. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map