QUARTIERmakers
 
 

PROJECTEN

De afgelopen jaren zijn wij bij verschillende projecten betrokken geweest, hieronder een bloemlezing van de projecten.

Splitsen kavel in 3 percelen, status: bestaande woning verkocht, 1 EcoCasco woning (type Bermeinde) in aanbouw, 2de vrijstaande woning in aanbouw

Splitsen kavel in 2 percelen, status: EcoCasco 2 ^ 1 kap woning (type de Regge) in projectontwikkeling met GreenFields TAD


Onderzoek Sloop-Nieuwbouw van bestaande woning naar een appartementsgebouw met 3 appartementen. Status: aanvraag in behandeling

Splitsen kavel in 4 percelen, status: 1 woning in aanbouw


Splitsen kavel in 2 percelen, volumestudie met eigenaar naar het gewenste bouwvolume. status: Splitsaanvraag goedgekeurd
Stedenbouwkundig ontwerp Villapark voor 12 vrijstaande woningen en 24 2^1 kap woningen, parkeren op eigen terrein, water voor water regeling.
Ontwerp Klassieke gevel en woningen als invulling braakliggend terrein met 26 woningen.  In samenwerking met GreenFields TAD Projectontwikkeling

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map